ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΜΑΣ

 • Η Βίβλος είναι ο θεόπνευστος Λόγος του Θεού.
 • Ο Θεός είναι ένας σε 3 πρόσωπα: Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα.
 • Ο άνθρωπος είναι δημιούργημα, δημιουργημένος κατ΄ εικόνα και καθʼ ομοίωση του Θεού, αλλά εξαιτίας της παρακοής και της πτώσης του Αδάμ η αμαρτία ήρθε πάνω στον κόσμο.
 • Η σωτηρία είναι δώρο από τον Θεό μέσω της Πίστης στον Ιησού Χριστό.
 • Η Αναγέννηση είναι απαραίτητη για όλους τους ανθρώπους και όταν συμβαίνει παράγει αιώνια ζωή.
 • Το Βάπτισμα στο νερό γίνεται με βύθιση στο νερό και είναι μια απευθείας εντολή του Κυρίου μας και αφορά μόνο πιστούς.
 • Το Βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα είναι ένα δώρο και συνοδεύεται από το σημείο της ομιλίας σε άλλες γλώσσες.
 • Πιστεύουμε στον Αγιασμό, ο οποίος είναι να ζεις την ζωή της αγιότητας.
 • Η Θεραπεία είναι προνόμιο για κάθε μέλος της εκκλησίας σήμερα και παρέχεται μέσω του Σταυρικού Θανάτου του Ιησού.
 • Ο Ιησούς θα επιστρέψει ξανά «… κι αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα· έπειτα, εμείς που ζούμε, όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε μαζί τους, ταυτόχρονα, με σύννεφα σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα· και έτσι, θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο.» (Α΄ Θεσσαλονικείς 4:16-17).
 • Το άτομο που πεθαίνει με φυσικό θάνατο μέσα στις αμαρτίες του, χωρίς να δεχθεί τον Χριστό, είναι αιώνια χαμένος και δεν θα έχει καμία άλλη ευκαιρία να ακούσει το ευαγγέλιο ή να μετανοήσει.

H ΒΙΒΛΟΣ

Η Βίβλος είναι ο εμπνευσμένος Λόγος του Θεού, το αποτέλεσμα των παλαιότερων άγιων ανθρώπων που τον μίλησαν και ήταν υποκινούμενοι από το Πνεύμα το Άγιο. Η Καινή Διαθήκη, όπως αναφέρεται, την θεωρούμε αλάνθαστο οδηγό σε θέματα συμπεριφοράς και δόγματος (Β΄ Τιμοθέου 3:16, Α΄ Θεσσαλονικείς 2:13, Β΄ Πέτρου 1:21).

Η ΘΕΟΤΗΤΑ

Ο Θεός μας είναι Ένας αλλά φανερώνεται με 3 πρόσωπα -Πατέρας, Υιός και Άγιο Πνεύμα- και είναι ισότιμα (Δευτερονόμιο 6:4, Φιλιππησίους 2:6). Ο Πατέρας Θεός είναι μεγαλύτερος από όλους, είναι ο αποστολέας του Λόγου, ο Γεννήτορας (Ιωάννης 14:28, Ιωάννης 16:28, Ιωάννης 1:14). Ο Υιός είναι ο ενσαρκωμένος Λόγος, ο Απεσταλμένος και προϋπάρχει με τον Πατέρα από καταβολής του κόσμου (Ιωάννης 1:1, Ιωάννης 1:18, Ιωάννης 1:14). Το Πνεύμα το Άγιο παρέχει Δύναμη και από τον Πατερά και από Τον Υιό και είναι αιώνιο (Ιωάννης 14:16, Ιωάννης 15:26).

Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ, Η ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ Η ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ ΤΟΥ

Ο Άνθρωπος είναι ένα δημιούργημα φτιαγμένο κατ΄ εικόνα και καθ΄ ομοίωση του Θεού, αλλά εξαιτίας της παρακοής του Αδάμ και της πτώσης, η αμαρτία ήρθε πάνω στο κόσμο. Η Γραφή αναφέρει «… Όπως είναι γραμμένο, ότι: «Δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας· και δεδομένου ότι, όλοι αμάρτησαν, και στερούνται τη δόξα του Θεού·» (Ρωμαίους 3:10, 3:23). Ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, φανερώθηκε για να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου, να δώσει την ζωή Του και να χύσει το Αίμα Του, για να απολυτρώσει και να αποκαταστήσει την σχέση του ανθρώπου με τον Θεό (Ρωμαίους 5:14, Α΄ Ιωάννου 3:8).

Η σωτηρία είναι ένα δώρο Του Θεού στον άνθρωπο, ξεχωρισμένο από τα έργα και τους νόμους και ενεργεί μέσα από την Χάρη δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, παράγοντας έργα αποδεκτά από τον Θεό (Εφεσίους 2:8-10).

ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Το πρώτο βήμα για την σωτηρία είναι η Θεϊκή θλίψη που εργάζεται μετάνοια. Η Αναγέννηση όλων των ανθρώπων, όταν την έχουν βιώσει, παράγει σε αυτούς αιώνια ζωή (Β΄ Κορινθίους 7:10, Ιωάννης 3:3-5, Α΄ Ιωάννου 5:12).

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ

Το Βάπτισμα στο νερό γίνεται με βύθισμα στο νερό, και είναι μια εντολή απευθείας από τον Κύριο και απευθύνεται σε ανθρώπους που έχουν πιστέψει. Αυτό το διάταγμα συμβολίζει την ταύτιση του πιστού με τον θάνατο, την ταφή και την ανάσταση του Χριστού (Ματθαίος 28:19, Ρωμαίους 6:4, Κολοσσαείς 2:12, Πράξεις 8:36-39). Οι ακόλουθες συστάσεις σχετικά με το Βάπτισμα στο νερό μαρτυρούν: «Με την ομολογία της πίστης σου στον Κύριο Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού, και με την Εξουσία Του, σε βαφτίζω στο Όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.»

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Το Βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα και φωτιά είναι ένα δώρο από τον Θεό, που το είχε υποσχεθεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε όλους τους πιστούς και λαμβάνεται μετά την Αναγέννηση. Αυτή η εμπειρία συνοδεύεται με την ομιλία σε άλλες γλώσσες, όπως το Άγιο Πνεύμα δίνει (Ματθαίος 3:11, Ιωάννης 14:16-17, Παροιμίες 1:8, Πράξεις 2:38-39, Πράξεις 19:1-7, Πράξεις 2:1-4).

ΑΓΙΑΣΜΟΣ

Η Βίβλος διδάσκει ότι χωρίς αγιασμό κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δει τον Κύριο. Πιστεύουμε στην διδασκαλία του Αγιασμού ως τελικό αλλά προοδευτικό έργο της χάρης, η οποία αρχίζει τη στιγμή της αναγέννησης και συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της σωτηρίας με την επιστροφή του Χριστού (Εβραίους 12:14, Α΄ Θεσσαλονικείς 5:23, Β΄ Πέτρου 3:18, Β΄ Κορινθίους 3:18, Φιλιππησίους. 3:12-14, Α΄ Κορινθίους 1:30).

ΘΕΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Θεραπεία είναι για τις φυσικές αρρώστιες του ανθρώπινου σώματος και δίνεται μέσω της δύναμης του Θεού και της προσευχής της πίστεως επιθέτοντας τα χέρια. Παρέχεται μέσω της εξιλέωσης από τον Χριστό, και είναι προνόμιο του κάθε μέλους της Εκκλησίας σήμερα (Ιάκωβος 5:14-15, Μάρκος 16:18, Ησαΐας 53:4-5, Ματθαίος 8:17, Α΄ Πέτρου 2:24).

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΚΑΙ Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ

Ο άγγελος είπε για τον Ιησού στους μαθητές, «…Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφθηκε από σας στον ουρανό, θα έρθει έτσι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πορεύεται στον ουρανό», «… δεδομένου ότι, ο ίδιος ο Κύριος θα κατέβει από τον ουρανό με πρόσταγμα, με φωνή αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού, κι αυτοί που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτα, έπειτα εμείς που ζούμε όσοι απομένουμε, θα αρπαχτούμε μαζί τους, ταυτόχρονα, με σύννεφα σε συνάντηση του Κυρίου στον αέρα· και έτσι, θα είμαστε πάντοτε μαζί με τον Κύριο….» (Πράξεις 1:11, Α΄ Θεσσαλονικείς 4:16-17). Μετά τα επτά χρόνια του Αντίχριστου, θα επιστρέψει στην γη ως Βασιλεύς των βασιλέων και Κύριος των Κυρίων και μαζί με τους Αγίους Του, οι οποίοι θα είναι βασιλείς και ιερείς και θα βασιλεύσει χίλια χρόνια (Αποκάλυψη 5:10, 20:6).

ΚΟΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΤΙΜΩΡΙΑ

Αυτός που πεθαίνει με φυσικό θάνατο μέσα στις αμαρτίες του χωρίς να δεχθεί τον Χριστό, είναι απελπιστικά και αιώνια χαμένος στη λίμνη της φωτιάς και ως εκ τούτου δεν έχει καμία περαιτέρω ευκαιρία να ακούσει το Ευαγγέλιο ή να μετανοήσει. Η λίμνη της φωτιάς είναι κυριολεκτική. Οι όροι «αιώνια» και «ατελείωτη» που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή κατά τη διάρκεια της τιμωρίας των κολασμένων στη λίμνη της φωτιάς, έχουν το ίδιο νόημα. Αλλά και η έννοια της ατελείωτης ύπαρξης, με τον ίδιο τρόπο, χρησιμοποιείται για να δηλώσει τη διάρκεια της χαράς και της έκστασης των αγίων στη παρουσία του Θεού (Εβραίους 9:27, Αποκάλυψη 19:20).