Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Εκπαιδεύουμε - Ενισχύουμε - Προετοιμάζουμε

Η αποστολή μας είναι

Να εκπαιδεύσουμε άνδρες και γυναίκες να είναι εδραιωμένοι ως Χριστιανοί και ως Εργάτες του Ευαγγελίου.

Να ενδυναμώνουμε τους πιστούς ώστε να εκπληρώσουν το κάλεσμα που έχει ο Θεός για την ζωή τους

Να προετοιμάσουμε την επόμενη γενιά εργατών που θα μεταφέρει δυναμικά το μήνυμα του Ευαγγελίου